සෙනෙහස

View previous topic View next topic Go down

සෙනෙහස

Post  hansamahanama@gmail.com on 2015-01-20, 12:38 pm

සෙනෙහස
නීල නෙතු යුග බලන බැල්මට
තිගැස්සෙනවා මගේ හදවත
බලා සිටියත් මම ඔයා දෙස
නොදැනුනා සේ
නුඹ ඉදයි  තව
දිනක් දෙදිනක් නුදුටුවොත්
නු‍ඹේ රුව මගේ දෑසට
විමසයි කොහෙද නුඹ
සිතින් සිය දහස් වර
නමුත් මගෙ හද කොණක නුඹ
සිරවිලා ඇත තවම
අන් අයට නොපෙනෙන විලස
දනිමි මම නුඹකෙරෙහි
හිතේ පවතන සෙනෙහෙ
කියාගන්නේ කෙලෙස
ලොවට නෑසෙන ලෙසට
avatar
hansamahanama@gmail.com
Regular Member

Country : Sri Lanka
Posts : 5
GetReal Gold : 3514
Member Since : 2013-09-18

Back to top Go down

Re: සෙනෙහස

Post  Jith on 2015-01-20, 7:13 pm

නියමයි. kiss kiss
avatar
Jith
+ 250 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 413
GetReal Gold : 4577
Member Since : 2013-10-18

Back to top Go down

Re: සෙනෙහස

Post  thavisha on 2015-01-20, 7:47 pm

awesome bro

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: සෙනෙහස

Post  Oshada on 2015-01-20, 8:39 pm

Nice one bro
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6368
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සෙනෙහස

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum