තනිකම්

View previous topic View next topic Go down

තනිකම්

Post  Guest on 2015-01-17, 7:10 pm

උඔ දාලා ගිය දවසේ වත් නොදැනුනු තරම් පාලුවක් 
තනිකමක් අද දැනුනා 
මේ ලියන කවි අතරෙත් මොකක්ද 
අඩුවක් හිස් තැන් ගොඩක් 
තියෙනවා වගේ මහා ලොකුවට දැනෙනවා ... 
අඩුව පිරවිමට ආරධනය @Oshada

කවියේ හොදේ 
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum