ඕං ඉතිං ඒපාර..

View previous topic View next topic Go down

ඕං ඉතිං ඒපාර..

Post  Oshada on 2015-01-03, 6:51 pm

හිතලත් බෑ අප්පා..
නොහිත්ත් බෑ ඒ මදිවට...
හිතෙනවා වැඩියි කියලා
හිතුන හිංදා..
නොහිතා ඉන්න හැදුවා මං..


ඕං ඉතිං ඒපාර..

හිතෙනවා හිතෙනවා ඉවරයක් නැතුවම..
හිතට දුක් දෙන්න බැරි හිංදම 
නොහිතා ඉන්න හැදුවා මිසක්
හිතලා කල දෙයක් නෙමේ මංඒත් ඉතින් ඔන්න ඔහේ..
හිතටත් ඕන හිංදා...
මටත් හිතෙන හිංදා
දිගටම හිතන්න ඕන කියලාහිතුවා මම උඹ ගැන.....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6368
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඕං ඉතිං ඒපාර..

Post  Jith on 2015-01-03, 8:13 pm

අපි දන්නවා ඒක යන්නෙ කාටද කියලා....................................................... ලා ලල ලා ලා.......................


banana banana banana banana banana banana banana banana banana banana banana banana banana banana banana banana banana banana banana banana banana banana banana  2boy 2boy 2boy 2boy 2boy 2boy 2boy 2boy 2boy 2boy 2boy 2boy 2boy banana 2boy banana 2boy banana 2boy banana 2boy banana 2boy banana 2boy banana 2boy banana
avatar
Jith
+ 250 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 413
GetReal Gold : 4577
Member Since : 2013-10-18

Back to top Go down

Re: ඕං ඉතිං ඒපාර..

Post  Guest on 2015-01-03, 8:28 pm

තවි මෙන්න lmao lmao lmao
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: ඕං ඉතිං ඒපාර..

Post  thavisha on 2015-01-04, 4:38 pm

awwww aww onna man gena meya hithanna patan aran 

mage ummma petiya

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ඕං ඉතිං ඒපාර..

Post  Oshada on 2015-01-04, 9:25 pm

මම ඔයා ගැන හිතන්න පටන් අරන් දැන් ගොඩාආආආආආආආආඅක්ක්ක් කල් වස්තු.. මට තේරෙන්නෙ නෑ අප්පා...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6368
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඕං ඉතිං ඒපාර..

Post  Guest on 2015-01-04, 9:28 pm

lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: ඕං ඉතිං ඒපාර..

Post  Jith on 2015-01-04, 9:38 pm

lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao  2
avatar
Jith
+ 250 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 413
GetReal Gold : 4577
Member Since : 2013-10-18

Back to top Go down

Re: ඕං ඉතිං ඒපාර..

Post  thavisha on 2015-01-05, 3:29 pm

mokadha mokadha oya dabala nikan kindiyata hina wenne 

ai api kaludha

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ඕං ඉතිං ඒපාර..

Post  Oshada on 2015-01-05, 6:39 pm

lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao lmao
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6368
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඕං ඉතිං ඒපාර..

Post  thavisha on 2015-01-06, 8:22 pm

epara oyath hina wenawadha mage ha petiyo

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ඕං ඉතිං ඒපාර..

Post  Oshada on 2015-01-06, 9:17 pm

මම හිනා වෙන්නෙ ආදරේටනේ රත්තරං... උම්මා කැටේ
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6368
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඕං ඉතිං ඒපාර..

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum