මං මක්කොරන්ටද...??

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Go down

Re: මං මක්කොරන්ටද...??

Post  thavisha on 2015-01-06, 8:23 pm

ane mage kukku petiya tharaha wenna epa sudu

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: මං මක්කොරන්ටද...??

Post  Oshada on 2015-01-07, 7:28 pm

ඔයත් එක්ක තරහා වෙලා මම කාත් එක්ක යාළු වෙන්නද  අයියෝ... උම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්මා
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum