සඳ ඒවිද ඔබත් එක්ක

View previous topic View next topic Go down

සඳ ඒවිද ඔබත් එක්ක

Post  Oshada on 2014-12-24, 6:57 pm

සඳ ඒවිද ඔබත් එක්ක
මං වගේ ම අත් අල්ලං
සඳට සඳත් අමතක වන
හැන්දෑවල් ගෙවාලන්න...


සඳ ඒවිද ඔබත් එක්ක
එළි වෙනතුරු තරු ගනින්න
ඔය උකුලේ හිස සතපා
එළි වෙන තුරු ගිම් නිවන්න...සඳ ඒවිද හිනා අරං
නුඹට ඔ්නෙ හැම වෙලේම
කඳුළු බින්දු අමතක කර
නුඹත් එක්ක හිනා වෙන්න...මං තරමට ආදරයෙන්
ඒ සඳ උන්නොත් නුඹ ළඟ
මං ඉන්නම් ඈතට වී
සඳක් නැගෙන තුරු අහසට...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සඳ ඒවිද ඔබත් එක්ක

Post  thavisha on 2014-12-24, 7:37 pm

hmmmmm feelings wage

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: සඳ ඒවිද ඔබත් එක්ක

Post  Esala on 2014-12-26, 3:36 pm

hithata wadinawa godak...... pride pride pride pride
avatar
Esala
+ 500 Posts

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 596
GetReal Gold : 5210
Member Since : 2013-03-28

Back to top Go down

Re: සඳ ඒවිද ඔබත් එක්ක

Post  chithhas on 2014-12-28, 3:28 pm

nice one
avatar
chithhas
memebrs with 1 post

City : Kotte
Country : Sri Lanka
Posts : 4
GetReal Gold : 3728
Member Since : 2013-04-19

Back to top Go down

Re: සඳ ඒවිද ඔබත් එක්ක

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum