ආදරෙන් ඉන්න...

View previous topic View next topic Go down

ආදරෙන් ඉන්න...

Post  Oshada on 2014-12-20, 7:03 pm

ඔය නලළට හාදුවක් දෙන්න මං 
මොනතරම් සිහින මැව්වද
දන්නවද ඔයා....
ඔයාව මගේම කරගන්න මං 
මොනතරම් පෙරුම් පිරුවද
දන්නවද ඔයා.....
අද මගේ මැණික මගේ ගාව...
මගේම වෙලා...
අපේම වුනු ලෝකෙක අපි තනිවෙලා.........
ආදරෙන් ඉන්න....
සත්තයි...
පණ උනත් දෙන්නම්........
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ආදරෙන් ඉන්න...

Post  thavisha on 2014-12-20, 7:42 pm

ehenam pana denna sudu hema daama pana wagelagin innam 

ummmaaahhhh

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ආදරෙන් ඉන්න...

Post  Oshada on 2014-12-20, 8:57 pm

ඩිරෙක්ට්ලි හිට් ද රයිට් ප(ර්)සන්..
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ආදරෙන් ඉන්න...

Post  thavisha on 2014-12-21, 6:54 pm

u mean ME ???  help help help

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ආදරෙන් ඉන්න...

Post  Oshada on 2014-12-21, 7:25 pm

Who else yaar who else?? thumbup thumbup thumbup
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ආදරෙන් ඉන්න...

Post  thavisha on 2014-12-22, 6:02 pm

hearts hearts hearts hearts

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ආදරෙන් ඉන්න...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum