බඩගින්න

View previous topic View next topic Go down

බඩගින්න

Post  Guest on 2014-11-28, 9:33 pm

හිතුවට හිත අවනතයි කියලා 


හිතත් හරියට ඇට නැති දිව වගේ 


හැම රසටම නැවෙනවා 


අදරෙයි අදරෙයි කියන 


හැම එකාගෙ පැත්තටම 


මන් නැවුනේ නොදැන නෙවෙයි 


උන් බඩගින්නටයි එහෙම කියන්නෙ කියලා 
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: බඩගින්න

Post  thavisha on 2014-11-29, 3:24 pm

ela

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7862
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: බඩගින්න

Post  Oshada on 2014-11-29, 6:27 pm

ගහගත්ත කනේ පාර සැර වැඩිද මන්දා නිල්..
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6370
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: බඩගින්න

Post  Guest on 2014-11-29, 8:29 pm

affraid affraid rocksss ගහපු එක ගැව්වෙ සැර අඩු කරලා 
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: බඩගින්න

Post  virmadu on 2014-12-02, 5:45 am

Dena denama ai ban ehema venne?......
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3304
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: බඩගින්න

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum