වීදුරු හදවත

View previous topic View next topic Go down

වීදුරු හදවත

Post  Oshada on 2014-11-27, 7:04 pm

මගේ හිතත්
බි‍ඳෙන සුළුයි
කියලා...
මම දැන ගත්තේ
උඹේ අතින්
අතෑරුනට
පස්සේ..
 
ඒත්
උවමනාවට වඩා
වීදුරු ඔබ්බාපු
මගේ
ඒ බොළඳ
හිත කැඩුන එක
ගැන පසුතැවීමක් නෑ
 
මොකද
මේ ගෙන්දගම් පොළවේ
කාශ්ඨක ඉර එළිය
අස්සේ
ආයෙත් වතාවක්
ඉරිතලන්නේ නෑ
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6316
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: වීදුරු හදවත

Post  thavisha on 2014-11-28, 2:57 pm

pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: වීදුරු හදවත

Post  virmadu on 2014-12-02, 5:29 am

Bidena badun kumata surakimda adaren..............noidea
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3250
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: වීදුරු හදවත

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum