නොවටිනා බලපුළුවන් කාරකම

View previous topic View next topic Go down

නොවටිනා බලපුළුවන් කාරකම

Post  Oshada on 2014-11-19, 7:05 pm

උඹ අද තඩි බෙන්ස් කාර්
එකකින් ඇවිත් අසරණ මිනිස්සුට
අඩිය බිම ගහල කෑ ගහලා
උඹේ බලේ පෙන්නුවට..

මතක් කරල බලපන්
අද උඹ උජාරුවට
නැගල යන බෙන්ස් කාර් එකෙයි
නහර උලුප්පන් කෑ ගහන
බල පුලුවන් කාරකමෙයි
අයිතිය උඹට දුන්නෙ
කවුද කියලා...

මතක තියාගනින් මල්ලියේ
උඹ මිනිස්සුන්ට දෙන ගින්දර
කවදා හරි දවසක
උඹව පුච්චන දවසට
වතුර ටිකක් ගහන්නවත්
කෙනෙක් නැතිවෙයි...

avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: නොවටිනා බලපුළුවන් කාරකම

Post  thavisha on 2014-11-20, 4:55 pm

ela ela

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum