ඇයිද මන්දා...

View previous topic View next topic Go down

ඇයිද මන්දා...

Post  Oshada on 2014-11-18, 9:59 pm

මට දැනුණු දුක
උඹට නොදැනුණේ ඇයිද මන්දා...
මං ලඟට එද්දී
උඹ දුරස් උනේ... ඇයිද මන්දා...
මට පෙනුණු දේවල්
උඹට නොපෙනුණේ ඇයිද මන්දා...
මට තේරුණු හැඟීම
උඹට නොතේරුණේ ඇයිද මන්දා...
ඔව් උඹ හරි..
එහෙම උනේ...
උඹ ආදරේ නොකරපු හන්දා
මම විතරක් ආදරේ කරපු හන්දා..
හැමදාමත් මට වැරදුන හන්දා.....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6308
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඇයිද මන්දා...

Post  thavisha on 2014-11-19, 5:07 pm

sahathika eththa

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7800
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ඇයිද මන්දා...

Post  virmadu on 2014-11-20, 5:58 am

ඒත් කවදා හරි දවසක හරියයි.,බලාපොරොත්තුවක් තියන් ඉන්න
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3242
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: ඇයිද මන්දා...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum