බෝ දුර ආදරේ

View previous topic View next topic Go down

බෝ දුර ආදරේ

Post  Oshada on 2014-11-10, 7:08 pm

දුරින් හිඳ මගේ
සිත සුවපත් කරන
නුඹේ ආදරය මට
හන්තාන කඳු වැනි
නුඹේ දයාබර වචන
වියලුණු මලක පෙති
යළි පුබුදුවනු වැනි
නුඹේ සුවඳ මට
දැනේ නිරතුරුම
හන්තාන සිප හමා එන
මුදු සුළඟක් වැනි
ළඟ නැතත් නුඹේ බැල්ම
මතකයේ රැඳී ඇත
ගලක් මත ඇඳි
සිතුවමක් ලෙසේ
ආදරේ රැහැන් පොට
නුඹ බැඳී සිටින මුත්
නුඹ ගතින් බෝ දුරයි
මගේ පුංචි ලෝකයේ

උන්නත් ඈත දුර
දැනේන විට හද
ලබැඳි සෙනෙහස
දැනෙන විට උණුසුම
දුරින් හිඳ
හෙළනා සුසුමක
සෙනෙහසේ සතිර බව
දැනෙනවා
හද ගැඹුරු තැනටම

avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6368
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: බෝ දුර ආදරේ

Post  thavisha on 2014-11-11, 3:02 pm

woow ela ela 

meka BF tadha yaaluwektadha

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: බෝ දුර ආදරේ

Post  Oshada on 2014-11-11, 5:36 pm

මේක කාටවත් ලිව්වෙ නෑ තවීෂ. මට නිකන් හිතුන දෙයක් විතරයි.
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6368
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: බෝ දුර ආදරේ

Post  virmadu on 2014-11-14, 6:27 am

තනිකමින් පිරැනු ආදර හිතක වෙිදනාවක්.,ලස්සනට ගලපලා.එල.,
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3302
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: බෝ දුර ආදරේ

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum