ලේ බැඳීමක් නැතිව නෑණා උනු උඹටයි මේ අකුරු...

View previous topic View next topic Go down

ලේ බැඳීමක් නැතිව නෑණා උනු උඹටයි මේ අකුරු...

Post  Oshada on 2014-11-05, 8:46 pm

මං උඹත් එක්ක හරි තරහයි...
මොකද දන්නවද..??


එක බඩවැල කඩන් ආව
සහෝදරයන්ට වඩා ළඟින් උන්නු
අපිව ඈත් කලේ
උඹ...


එක බත් පත බෙදාගෙන කෑව..
එක ඇඳ දෙපැත්තෙ වැටිලා නිදාගත්ත...
ඕනම නසරානි වැඩකට එකට උන්නු...
සේරටමත් වඩා...


ලෝකෙටම හොරෙන් ආදරේ කෙරුව...


අපි දෙන්නා මැදට ඇවිත්
වෙන් කලේ උඹ...


ඒ නිසා මම උඹත් එක්ක හරි තරහයි..


හැබැයි මං උඹට මොකුත් කරන්නෙ නෑ කියන්නෙත් නෑ..


ඒ මොකද දන්නවද?


ඒ උගෙ සතුට උඹ නිසා...


මගෙ ආදරේ එක්ක සතුටින් ඉඳපන්...

(උඹට දුකක් දෙන්න හිතුවෙ නෑ තවීෂ... සමාවෙයන් හිත රිදුනානම්)
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6378
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ලේ බැඳීමක් නැතිව නෑණා උනු උඹටයි මේ අකුරු...

Post  thavisha on 2014-11-06, 8:10 pm

tharaha nam nehe.......  but this was the best of your writings

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7870
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ලේ බැඳීමක් නැතිව නෑණා උනු උඹටයි මේ අකුරු...

Post  virmadu on 2014-11-07, 1:32 am

හ්ම්ම්මිමිමිමි....
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3312
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: ලේ බැඳීමක් නැතිව නෑණා උනු උඹටයි මේ අකුරු...

Post  Oshada on 2014-11-07, 9:07 pm

Thank you Thavisha and Virmadu. Well nothing to be curious Nil Saliya. This is just a glance of gay life
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6378
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ලේ බැඳීමක් නැතිව නෑණා උනු උඹටයි මේ අකුරු...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum