ආදරය ....

View previous topic View next topic Go down

ආදරය ....

Post  Oshada on 2014-11-03, 10:17 pm

මම මත්වෙනතුරු
ඉඹලා බලපු නුඹේ සුවඳ 
අද වෙනකෙක් රස විඳිනවා 
ලෝභකම කියන්නේ මේකදඒත් තවමත් මම ආදරෙයි ....
ඒ සුවඳ ඉඹින්න .....
ගිනිදැල්ල දැක දැක 
පිච්චෙන්න ....ආදරය ....ජීවිතය අතර 
හිස්තැන් පුරවන කඳුල 
හැමදාටම ඉතුරුයි ....
සදාතනික හිමිකම් 
අහිමිකම් අතර 
හැමදාමත් හිත් දුක් විඳිනවා 
මුළු ලෝකෙටම හොරෙන් 
ඒකයි ඇත්ත ...... වේදනාව සිත පතුළේ හංගලා
හිනාවෙනවා හැම''මනුස්සයෙක්ම''ජීවිතයේ හෙට කියන දේ හරි කෙටි නිසා ....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6368
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ආදරය ....

Post  thavisha on 2014-11-04, 1:04 am

ohhh bro just a master pice man

i love you dude

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum