නුඹේ වෙන්න හැකිනම්

View previous topic View next topic Go down

නුඹේ වෙන්න හැකිනම්

Post  Oshada on 2014-11-02, 8:16 pm

මට මගේම වූ නුඹ ලයට තුරුඵ වී
නුඹේ වෙන්න ඇත්නම්
හද ගැහෙන රාවයට හුස්ම පොදට
නුඹෙ තදින් තුරුඵ වෙන්නම්
නෙතු නිදා වැටෙන සඳ රෑ සිහිනෙක මම
සුර අගනක වෙන්නම්
මට කියා දෙන්න නුඹ මගේ නොවී මම
නුඹේ වෙන්න හැකිනම්


පෙති විදා දිලෙන රතු රෝස මලක පෙති
මත මම ලියවන්නම්
හිරු සිනා සලන විට නෙඵම් සියපතක
ආදරෙ සගවන්නම්
ඔබ තබා නයන මත පරිස්සමට මම
නෙතු පිය සොලවන්නම්
නුඹ කියා දෙන්න මට මගේ නොවී මම
නුඹේ වෙන්න හැකිනම්
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: නුඹේ වෙන්න හැකිනම්

Post  Malintha on 2014-11-02, 9:28 pm

Nice bro.
pride
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4924
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: නුඹේ වෙන්න හැකිනම්

Post  thavisha on 2014-11-03, 1:24 am

awesome

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: නුඹේ වෙන්න හැකිනම්

Post  saranga.aw on 2014-11-03, 2:28 pm

Awesome one :-) rocksss

saranga.aw
 
 

Mood : Cheerful

City : Panadura
Country : Sri Lanka
Posts : 13
GetReal Gold : 3298
Member Since : 2014-02-15

Back to top Go down

Re: නුඹේ වෙන්න හැකිනම්

Post  Oshada on 2014-11-03, 5:45 pm

මගෙ පෝස්ට් එකකට එක පාර කමෙන්ට් 3ක් ආව පළවෙනි වතාව. තැන්ක් යූ මලින්ත අයියා, තැන්ක් යූ තවීෂ, තැන්ක් යූ සාරංග
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: නුඹේ වෙන්න හැකිනම්

Post  virmadu on 2014-11-06, 6:22 am

ඇත්තටම අහිමි ආදරණීය පැතුමක්
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3240
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: නුඹේ වෙන්න හැකිනම්

Post  සහන් on 2014-11-10, 6:23 am

ලස්සනයි
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2346
GetReal Gold : 9208
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: නුඹේ වෙන්න හැකිනම්

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum