හඳ හාවා නෑ ...

View previous topic View next topic Go down

හඳ හාවා නෑ ...

Post  Malintha on 2014-11-01, 9:41 am

මල්ල ...

ඔයා මතක් කරන්න

මට බෑ....

කඳු අතර මීඳුම සැගවෙනකොට

මම ඇස් වහගන්නම් ...

මල් පෙති වල පාට

කන්දට උඩ හැන්දෑවේ ඇඳෙනකොට

මම ඇස් වහගන්නම්...

හීනියට පොද වැටෙනව ඇහෙනකොට ..

මම කන් වහගන්නම් ...

රොබරෝසියා ගෙහෙන්

සුලගේ කැරකී වැටෙන ...

මල් අල්ලන්න ...

මම ආයෙත් යන් නෑ....

කලුවර රෑ ...

හුලග අඬනකොට ...

මට සවන් නෑ....

පෙරුම් පුරා පායන

සඳ මඩලේ හාවා

පැනල ගිහින් ....

තේ යායට වෙලා ...

හීතලේ තරු ගනින්න

මට බෑ ආයෙත්....

රෝගී නෙත් මියෙන තුරු ...

ඔබ නැති සොවින් ...

මලින්ත


Last edited by Malintha on 2014-11-02, 9:55 am; edited 1 time in total
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4986
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: හඳ හාවා නෑ ...

Post  thavisha on 2014-11-01, 4:38 pm

noidea noidea noidea

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: හඳ හාවා නෑ ...

Post  virmadu on 2014-11-02, 5:16 am

හ්ම්ම්මිමිමිමි.....
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3302
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: හඳ හාවා නෑ ...

Post  සහන් on 2014-11-10, 6:23 am

හ්ම්ම්ම්ම්
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9272
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: හඳ හාවා නෑ ...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum