අඳුර සහ ආදරය...

View previous topic View next topic Go down

අඳුර සහ ආදරය...

Post  Oshada on 2014-10-30, 8:05 pm

අඳුර...

මා හා නුඹ මිතුදම් කී කාලය අපමණය
අඳුරු වූ දිවිය ආලෝකමත් කෙරූ,

ආදරය...

නුඹ මා දිවියෙන් අඳුර පන්නා දැමූහ..
නැවතත් සමාජයෙන් හා නුඹෙන් ලද,
අපමණ ගැරහීම් මැද..,
මා තනිකමට පෙම් කෙරූවිට,
" අඳුර " මම නුඹ සොයා පැමිණියෙමි..

අද..
හුදකලා වූ අඳුර
නුඹත් මා හා අමනාප වී මා ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6316
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: අඳුර සහ ආදරය...

Post  virmadu on 2014-10-30, 9:21 pm

හ්ම්ම්මිමිමිමි...
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3250
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: අඳුර සහ ආදරය...

Post  thavisha on 2014-10-30, 11:23 pm

pride pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: අඳුර සහ ආදරය...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum