අවසරයි ගිනි යවුල....

View previous topic View next topic Go down

අවසරයි ගිනි යවුල....

Post  Oshada on 2014-10-28, 7:27 pm

ආකාහෙ දුර ඈත
දිදුලනා රන් තරුව
මකාවිද මගෙ තනිය
පාළු ලොව එකලු කල...

මට නොදැන රහසේම
ඉඟි කලේ තනි හිතට
සුවහසක් හීන මැද
නව ලොවක් තනන්නට
පෙරුම් පිරූ මගෙ පවට

අලගුවක් තැබූ ඔබ
හදිසියේ කියා දුනි
ඔබත් තව එක සිලක්
හදවතම ගිනි තබන
අවසරයි ගුලිවන්න
මට මගෙම හීන තුල
දැන ඉතින් දුර යන්න
අවසරයි ගිනි යවුල....

avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: අවසරයි ගිනි යවුල....

Post  ishan on 2014-10-28, 9:35 pm

lassanaiii
avatar
ishan
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 131
GetReal Gold : 3358
Member Since : 2014-03-10

Back to top Go down

Re: අවසරයි ගිනි යවුල....

Post  thavisha on 2014-10-28, 9:58 pm

pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: අවසරයි ගිනි යවුල....

Post  virmadu on 2014-10-30, 9:19 pm

හ්ම්ම්මිමිමිමි....කියාගන්න බැරැව හිතේ පිරැනු දුක අකුරුවලට අමුනපු තවත් එක සුන්දර උත්සාහයක්.
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3240
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: අවසරයි ගිනි යවුල....

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum