ලස්සන ආදරයක්..

View previous topic View next topic Go down

ලස්සන ආදරයක්..

Post  Oshada on 2014-10-25, 8:19 pm

අද..

ආදරයක් කියලා දෙයක් මං දන්නෙවත් නෑ
අතීතයක්..
මටත් තිබුනා ලස්සන.
වෙලාවකට,
රණ්ඩු වෙන්න..
හිනාවෙන්න..
අඬන්න..
ඇත්තමයි හරිම ලස්සන ආදරයක්..

එත්..
මගේ අතිතය අදටත් අඳුරු ඡායාවක් විතරයි මට..

අසම්මත වුනත්,
අපේ ආදරේත් අවංකයි නම් අපිට අපේම වෙන්න තිබුනා..
එත් උඹේ බැදීම ශක්තීමත් වුනේ නෑ..
අද අපි දෙතැනක..
උඹ නම් විදවනවද මං දන්නේ නෑ..
එත් එක දෙයක්..මං උඹේ මතකයන් මත්තේම හැමදාමත් ජිවත් වෙනවා..!


avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6316
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ලස්සන ආදරයක්..

Post  thavisha on 2014-10-26, 12:53 am

pride pride pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ලස්සන ආදරයක්..

Post  virmadu on 2014-10-27, 9:58 pm

හ්ම්ම්මිමිමිමි...අමතක කරන්න හදන ඒත් හිත ඉඩ දෙන්නේ නැති සුන්දර මතකයක්
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3250
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: ලස්සන ආදරයක්..

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum