සමු ගැනීම

View previous topic View next topic Go down

සමු ගැනීම

Post  Oshada on 2014-10-07, 8:18 pm

ලොවට රහසේ හඬන මා සිත
හැඳින ගත්තේ නුඹ සෙනේ
එවන් ආදර සිතක් කිම අද
නිහඬ වී ගොළු වී ඇතේ...

දෑස හැර බලනු මා දෙස
එක් වරක් මෙන් පෙර දිනේ
සිඹිනු මා මුව එපා නිහඬව
ඉන්න ඔය ලෙස සඳ මගේ...

තවත් බැහැ මට බලා ඉන්නට
අවසරයි මගෙ කුමරුණේ
යන්න හදනවා නොයෙන ගමනක්
නැවත හමුවක් නැත මේ භවේ...

වෙන් වෙලා නුඹ ගියත් මා හැර
සිප ගන්න අවසර අවසන් වරේ
ඉතිං සිපගමි නුඹේ නළලත
දොවා මගෙ නෙතු කඳුලිනේ...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6424
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සමු ගැනීම

Post  Malintha on 2014-10-08, 6:26 am

ඔහු නොහඳුනනා විරහ වේදනා ...ලස්සනයි මල්ලි pride
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 5042
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: සමු ගැනීම

Post  thavisha on 2014-10-08, 3:36 pm

noidea noidea noidea noidea

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7916
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: සමු ගැනීම

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum