වලාකුලක් වාගේ ...

View previous topic View next topic Go down

වලාකුලක් වාගේ ...

Post  Malintha on 2014-10-06, 4:01 pm

කඳු යායට මුවාවෙලා
සැගවෙන්නට එපා….
මල් යායට පහත්වෙලා
බොඳ වෙන්නට එපා….
රුදු පාලුව දැනී ඈත
විසිරෙන්නට එපා…
මගේ හිතත් වලාකුලක්
වන්නටනම් එපා…
 
ක්ශිතිජ ඉමේ රේකාවක

වැලපෙන්නට එපා…
රෝස පාට හැන්දෑවේ ..
පාවෙන්නට එපා…
දේදුන්නක පාට උරා
හැඩ වෙන්නට එපා…
මගේ හිතත් වලාකුලක්
වෙන්නටනම් එපා …
 
ඈත ඈත මතක විදිලි
රේඛාවක් එපා …
කලු පාටට මහ මෙර ලග
රජ වෙන්නට එපා…
හිර කරගත් හිතේ කඳුල
වහින්නනම් එපා…
මගේ හිතත් වලාකුලක්
වෙන්නටනම් එපා…

මලින්ත
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4924
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: වලාකුලක් වාගේ ...

Post  thavisha on 2014-10-06, 4:13 pm

pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: වලාකුලක් වාගේ ...

Post  virmadu on 2014-10-07, 3:12 am

කවි ලියන්න මට කිවෙි ඔබෙි නෙතයි....
ලස්සනයි අයියෙ.
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3240
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: වලාකුලක් වාගේ ...

Post  Malintha on 2014-10-07, 5:23 pm

තෑන්ක්ස් විර්මදු.  :)
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4924
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: වලාකුලක් වාගේ ...

Post  Oshada on 2014-10-07, 8:24 pm

මේ කවියෙ තෙරුම ගොඩක් සංවේදී මලින්ත අයියා. ඒ මට තෙරුන විදිහද මන්දා..
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: වලාකුලක් වාගේ ...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum