සිහිනය

View previous topic View next topic Go down

සිහිනය

Post  virmadu on 2014-10-06, 3:47 am

අනන්ත සිහින දකින රාත්‍රියේ
පැතුම් පතමි ඔබෙි රැව දකින්නට
නමුදු..සිහිනෙන් හෝ නොදකින නොපෙනෙන
එකම රැව ඔබ වු අරැමය
පතමි එකම එක පැතුමක්
පියවෙන්නට පෙර දෙනුවන්
ඒ...එකම එක වරක් හෝ
සිහිනෙන් වත් වඩිනු මැන
නෙතු අද්දරට
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3240
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: සිහිනය

Post  Malintha on 2014-10-06, 11:51 am

දෙවියනේ ...මල්ලි ඔයා කියන දේ ඇත්තම ඇත්ත. කොයි තරම් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවද එකම එක දවසක් හීනෙන් දැකගන්න. ඒත් එහෙම වෙන්නෙ නෑ. අකලට ආ වරුසාවක් වගේ කොඉ වෙලාවෙ හරි පෙනේවි ..එහෙමවත් හිතමු :(
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4924
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: සිහිනය

Post  virmadu on 2014-10-06, 12:23 pm

මලින්ත අයියේ...සිහිනය සිහිනයක්ම නොවෙිවා.
අනන්තයක් වු සිහින වලට
සමුදෙන්නට ලෝබයි මට
ඒ සිහින මට කියාදෙයි
ඔබ මගේ බව
අවදිව නෙත් හැර බැලුවිට
මා පමණයි මගේ ලග
ඔබ සමුඅරන් මගෙන්
සිහින වලට පෙමි කරමි තවම මම!
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3240
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: සිහිනය

Post  thavisha on 2014-10-06, 4:13 pm

pride pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: සිහිනය

Post  virmadu on 2014-10-07, 2:30 am

ස්තුතියි තවී
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3240
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: සිහිනය

Post  Malintha on 2014-10-07, 5:26 pm

ඒත් විර්මදු. මගේ හීනය මියගිහින්. හැමදාටම මට ඒ හීනය හීනයක්ම විතරයි. :(
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4924
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: සිහිනය

Post  Oshada on 2014-10-07, 8:25 pm

අපි අතින් හීන මැරෙනවා මිසක හීන මැරෙන්නෙ නෑ මලින්ත අයියා.. හිතට ගොඩාක් දැනෙනවා විර්මදු
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සිහිනය

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum