තනිකම

View previous topic View next topic Go down

තනිකම

Post  virmadu on 2014-10-04, 7:43 am

සීතල මදනල පවසන්නේ
ඔබෙි උනුසුම සොයන බවයි
වෙවුලන අතැගිලි සොයන්නේ
ඔබෙ අත්වල පැටලෙන්නයි
කදුලු පිරැනු නෙත්යුග ඉල්ලන්නේ
ඔබෙි රැවම තමයි
නමුත්...
හිස් වු අතැගිලි පවසන්නේ
ඔබ තාමත් හමුවී නොමැති බවයි
සීතල සුසුමන් කියන්නේ
ආදරණීය පපුවක පහස විදින්නයි
එනමුත් දෛවයේ තියෙන්නේ
සැමදා තනිවෙන්නයි......
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3240
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: තනිකම

Post  thavisha on 2014-10-04, 4:24 pm

pride pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

තනිකම

Post  virmadu on 2014-10-04, 10:17 pm

ගොඩක් ස්තුතියි තවීයා...
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3240
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: තනිකම

Post  Malintha on 2014-10-05, 9:36 pm

dhaivayee saradham labannada hamu unee apa hamu unee.....lassanai yaaluwa.
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4924
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: තනිකම

Post  virmadu on 2014-10-06, 2:04 am

මිමිමි....හමුවුයේ වෙන්වෙන්නද...වෙන්වුයේ යලි හමුවෙන්නද....තැන්ක්ස් මලින්ත අයියේ.
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3240
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

Re: තනිකම

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum