තනිකම

View previous topic View next topic Go down

තනිකම

Post  virmadu on 2014-10-04, 7:20 am

සීතල මදනල පවසන්නේ
ඔබෙි උනුසුම සොයන බවයි
වෙවුලන අතැගිලි සොයන්නේ
ඔබෙ අත්වල පැටලෙන්නයි
කදුලු පිරැනු නෙත්යුග ඉල්ලන්නේ
ඔබෙි රැවම තමයි
නමුත්...
හිස් වු අතැගිලි පවසන්නේ
ඔබ තාමත් හමුවී නොමැති බවයි
සීතල සුසුමන් කියන්නේ
ආදරණීය පපුවක පහස විදින්නයි
එනමුත් දෛවයේ තියෙන්නේ
සැමදා තනිවෙන්නයි......
avatar
virmadu
+ 250 Posts

Mood : Lonely

Country : Sri Lanka
Posts : 260
GetReal Gold : 3252
Member Since : 2014-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum