ජීවිතය රසයි..

View previous topic View next topic Go down

ජීවිතය රසයි..

Post  Oshada on 2014-10-02, 8:18 pm

ජීවිතේ කියන්නේ..
හරියට පිටි ගුලියක් වගේ දෙයක්...!!
ඕක
ඉඳිආප්ප වංගෙඩිය කියන
සමාජය ඇතුලේ
ඇඹරිලා..
මිරිකිලා...
ලස්සනට පිළිවෙලට
‍රැළි ‍රැළි රටාවකට
එළියට එන එකට
තමා
සාර්ථක ජීවිතයක්
කියන්නේ...
ඒකට
ආදරය කියන
කිරිහොද්දත් වැ‍ටුනම
පට්ට..

ජීවිතය රසයි..
රස බලපන්...නිකන් කා ගන්නෙ නැතිව..

සැ.යු. නරක් වූ කිරිහොදි දමා ගැනීමෙන් ජීවිතය වමාරන්නට සිදුවිය හැක
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6316
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ජීවිතය රසයි..

Post  thavisha on 2014-10-03, 4:53 pm

pride pride pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum