දවසේ සිතිවිල්ල

View previous topic View next topic Go down

දවසේ සිතිවිල්ල

Post  Oshada on 2014-09-30, 8:29 pm

මම වැස්සෙහි හරයක් නොදන්නා කාලයේදී
පොද වැස්සට පවා සෙවනකට පියනැගුවෙමි..

ඒත් අද...

වැස්සක පෙරනිමිත්තක් හෝ ඇතැයි සිතා ලතවෙමින් සිටිමි..

පිපුණු මලක අගය දන්න බඹරෙකු නම්,
ඒ මලෙහි වටිනාකම දනී...

ඒත් මිනිසුන් වූ අපට සියළු දේ වටහා ගැනීමට බොහෝ කලක් ගතවීම පිළිබඳව මා අද පසුතැවෙමි.

avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum