අතීතය....

View previous topic View next topic Go down

අතීතය....

Post  Oshada on 2014-09-27, 7:37 pm

අතීතය

මට පට්ට වේදනාවක් ගේනකොට,
මං කවදාවත් නොහිතුව විදියට,
අනාගතය මට හීන ගොඩාක් වුනා..

හැම දවසකම වෙන්වෙන්න මගක් හොයපු උඹ
ළඟ අදත් පට්ට අසරණ චරිතයක් මං..

මිනිහෙක්ගෙ වැරදි කියන්න මිනිස්සු දාහක් ඉඳී..
එත් හොඳක් කියන්න එකෙක්වත් නෑ..

බොරුව කවදාවත් දිනන්නේ නෑ බං..
පරදින දවසකුත් එනවා..

එදාට උඹේ ඇස් මායිමකවත් මම නැති වේවි..!!

avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6366
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: අතීතය....

Post  thavisha on 2014-09-28, 2:10 pm

awesome bro

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7858
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: අතීතය....

Post  saranga.aw on 2014-09-28, 9:43 pm

Niyamayi

saranga.aw
 
 

Mood : Cheerful

City : Panadura
Country : Sri Lanka
Posts : 13
GetReal Gold : 3358
Member Since : 2014-02-15

Back to top Go down

Re: අතීතය....

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum