නුඹ මට මට නුඹ

View previous topic View next topic Go down

නුඹ මට මට නුඹ

Post  Oshada on 2014-09-24, 2:20 pm

ගත සිත එක් කළ
සිත මන මත් කළ
නුඹගේ ප්‍රේමය
මගේ මුළු ලෝකය

ඉඳහිට එන නුඹ
ආදරයෙන් සිප
මා සුවපත් කර
යයි ආපසු හැර

මේ භව හිමි නැත
පැතුවෙමි පෙර භව
පෙර භවයක් නැත
කිවේ නුඹමය

මහ පඬි වදනින්
කියනා හැම දෙය
අහගෙන ඉන්නම්
පපුවට තුරුළුව

සිනහව කඳුලද
අඩු නැති පෙම මෙය
දබර කරන්නත්
ඕනෙය නුඹ මට

සැර වැර කෙරුවත්
අපුරු ප්‍රේමය
කිසිඳා අප හැර
නොයණු ද නියතය....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6368
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: නුඹ මට මට නුඹ

Post  thavisha on 2014-09-24, 3:43 pm

pride pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum