ඉතිං නුඹ ඇවිදින් යන්න

View previous topic View next topic Go down

ඉතිං නුඹ ඇවිදින් යන්න

Post  Oshada on 2014-09-22, 8:03 pm

නුපුරුදුම හීනයක් කරයි හිත නොසන්සුන්
කුමක්දෝ මුමුණාවි මගෙ කණට රහසින්
කෙසේනම් පවසම්ද ඔබට මා වදනින්
හැකිවේද කියවන්න මගේ දෑස මොහොතින්
මුලින් නුඹ දැක්කාට දැනුනෙ නැහැ වෙනසක්
ඒත් මේ ලඟක සිට දැනෙයි මට සතුටක්
නුඹේ රුව වෙයි මගේ නෙතට නම් රසඳුනක්
කියන්නේ මං කොහොම හිතේ ඇති රහසක්
හිත මගේ නුඹ ලඟයි ගත නුඹෙන් දුර උනත්
නෙතු මගේ නිදිවරයි හීනයට නුඹ ඇවිත්
සිතුවිල්ල නුඹ ගැනයි ගෙවෙන හැම තත්පරෙත්
දැන් ඉතින් මට කොහෙද නුඹෙන් තොර හුස්මවත්
හෙටත් නුඹ ඒවිදැයි දන්නෙ නුඹ විතරමයි
ඒත් මම මග බලන් ඉන්නෙ නුඹ නිසාමයි
ආවොතින් නුඹ හෙටත් හිත සතුටු බෝමයි
ඉතිං නුඹ ඇවිදින් යන්න දැක ගන්න ආසයි

avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6366
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඉතිං නුඹ ඇවිදින් යන්න

Post  thavisha on 2014-09-23, 4:30 pm

hmmmmm

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7858
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum