නුඹේ........

View previous topic View next topic Go down

නුඹේ........

Post  Oshada on 2014-09-21, 6:54 pm

එකමෙක සුසුමකින්
හද සසළ කළ හැක්කේ
එකමෙක වචනෙකින්
මුළු හද සොරා ගත්තේ
එකමෙක බැල්මකින්
මා නුඹේම කරගත්තේ
නුඹම පමණයි මගේ
සිහින කුමරෝ
නුඹේ උණුසුම් සුසුම
දැනේ තවමත් හදට
නුඹේ ආදර තෙපුල්
ඇසේ දෙසවන් අසළ
නුඹේ විනිවිද බැල්ම
කිලිපොලයි මා ගතම
නුඹෙන් තොර ලෝකයක්
වෙන කොහෙද ඉතින් මට
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6366
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: නුඹේ........

Post  thavisha on 2014-09-22, 3:26 pm

pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7858
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: නුඹේ........

Post  සහන් on 2014-09-22, 4:02 pm

pride
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9270
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: නුඹේ........

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum