යකඩ හදවත සහ සමනලයා

View previous topic View next topic Go down

යකඩ හදවත සහ සමනලයා

Post  Malintha on 17th September 2014, 08:40

කවරදාවත්..
හමු නොවන ඒ
රේල් රේකාවක්
වක් වගේ...


යකඩ හදකට ...
දැනේවිද ..රෑ
සමනලුන්ගේ ...
ආදරේ....

හඬන පොඩි හිත
සනසවන්නට
එකඳු තරුවක්
නැති පැයේ

යකඩ ගොඩකට

තැලී විසිරෙන ...
පුංචි කැකුලකි
ආදරේ ....
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4936
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: යකඩ හදවත සහ සමනලයා

Post  thavisha on 17th September 2014, 11:57

banana banana banana

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum