පමා වී පිපුන රෝස කුසුම

View previous topic View next topic Go down

පමා වී පිපුන රෝස කුසුම

Post  Esala on 2014-09-04, 8:18 pm

අනුන් සතු උයනක
පිපි රෝස කුසුමක
සුවඳ,
සනහලන මුලු හදම
අනුන්ගේ උවද ඔබ...
උමතු වූ සිහිනයක
නිදි වරන ඇසිපියට
සොඳුරු රුව
හැම විටම
අගනේය තව තවත්...
සොඳුරු ඇය නෙලා
ඔබ සුවඳ විඳ
රැගෙන යන දවස ලඟ
එන්නේය මට හොරා
විගසින්ම....
පමා වී දුටුව ඔබ
සුවඳ හද පුරවාන
මතකයේ එක් කොනක
රිදවාවී දවසක.......
avatar
Esala
+ 500 Posts

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 596
GetReal Gold : 5272
Member Since : 2013-03-28

Back to top Go down

Re: පමා වී පිපුන රෝස කුසුම

Post  Malintha on 2014-09-04, 10:51 pm

ඇත්ත ....ගොඩාක් හිත රිදෙනවා තමයි. ඇසල
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4986
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: පමා වී පිපුන රෝස කුසුම

Post  ishan on 2014-09-05, 12:44 am

hmmmmm
avatar
ishan
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 131
GetReal Gold : 3420
Member Since : 2014-03-10

Back to top Go down

Re: පමා වී පිපුන රෝස කුසුම

Post  Keneth on 2014-09-05, 12:53 pm

වේලිලා ඉරි තැලුනු
හිතට පැන් පොදක් වී
ආ නමුත් මගෙ ලොවට
සිසිල් වැහි පොදක් දී
තහනම් ප්‍රියේ මට
නුඹේ උනුහුම
තවත් මම ඉවසමිද
හැර යනෙමි මුලු ලොවම...
avatar
Keneth
Regular Member

Mood : In love

City : Kabdy and Kurunegala
Country : Sri Lanka
Posts : 46
GetReal Gold : 3042
Member Since : 2014-08-18

Back to top Go down

Re: පමා වී පිපුන රෝස කුසුම

Post  thavisha on 2014-09-05, 4:34 pm

hmmmmm

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: පමා වී පිපුන රෝස කුසුම

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum