අතු අග පිපුණු මා

View previous topic View next topic Go down

අතු අග පිපුණු මා

Post  Oshada on 2014-09-02, 9:07 pm

අතු අග පිපුණු මා
අසම්මත යැයි කියන
මට සම්මත වූ ලෙසින්
ආදරය කලෙමි නුඹට

අතු අග පිපි දිළි
නොහැකි මුත්
නුඹට ලං වෙන්න
පර වෙන්න

මොහොතකට කළින් හෝ
ආවෙමි සොයා මා
නුඹේ සැඩ ජල තරංගයකට
හෝ හසුව
නුඹ සමඟ මියැදෙන්න
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: අතු අග පිපුණු මා

Post  thavisha on 2014-09-03, 2:36 pm

awesome

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: අතු අග පිපුණු මා

Post  Guest on 2014-09-03, 4:37 pm

Ok Byeeeeeeeeeeeeeeeeeee    lol! lol!
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: අතු අග පිපුණු මා

Post  ishan on 2014-09-05, 12:40 am

patta
avatar
ishan
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 131
GetReal Gold : 3358
Member Since : 2014-03-10

Back to top Go down

Re: අතු අග පිපුණු මා

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum