ඇස් පිහා‍ටුවක් යට

View previous topic View next topic Go down

ඇස් පිහා‍ටුවක් යට

Post  Oshada on 2014-09-02, 4:28 pm

ඇස් පිහා‍ටුවක් යට
පරිස්සමට ඔබ
තියාගන්න ඇත්නම්...

මන්දාරම් අඳුව රජයන
හෝරාවක
වැව් ඉස්මත්තේ
ගල් බංකුව උඩ
වාඩිවෙලා
ඔයාගේ උරමඩලට
හිසතියාන කප්පරක්
දේ කියවන්න ඇත්නම්...

ඒ ආදරේට තුරුල් වෙලා
ඔයාගේ සුසුමක් එක්ක
හාද වෙච්ච හාදුවක
උණුහුම විඳින්න ඇත්නම්...

හරි පරිස්සමට ඔයාව
මගේ හදවතේ
සඟවගෙන ඉන්නම්....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඇස් පිහා‍ටුවක් යට

Post  thavisha on 2014-09-02, 4:45 pm

patta

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ඇස් පිහා‍ටුවක් යට

Post  Jith on 2014-09-02, 6:54 pm

ලස්සනයි..  kiss ගොඩාක් ලස්සනයි. hug
avatar
Jith
+ 250 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 413
GetReal Gold : 4515
Member Since : 2013-10-18

Back to top Go down

Re: ඇස් පිහා‍ටුවක් යට

Post  ishan on 2014-09-05, 12:39 am

maru ayye
avatar
ishan
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 131
GetReal Gold : 3358
Member Since : 2014-03-10

Back to top Go down

Re: ඇස් පිහා‍ටුවක් යට

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum