සුදු මහත්තයෝ....

View previous topic View next topic Go down

සුදු මහත්තයෝ....

Post  Oshada on 2014-08-30, 8:12 pm

නුඹ....
මගේ ජීවිතේ වූ දා සිට

නුඹේ
එකම එක
පුංචිම පුංචි
හිනාවක් උනත්
මට මුළු ලෝකයක් තරමට
සතුටක්
සුදු මහත්තයෝ...

ඔය ඇස් වලට
මගේ ආත්මයම පූජාකල දා සිට...

ඔය ඇස්වලින් වැටෙන
එකම එක
පුංචිම පුංචි
කඳුළු බිංඳුවත්
මට මහමෙරක් තරම්
බරයි
සුදු මහත්තයෝ....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ....

Post  Jith on 2014-08-30, 9:48 pm

ආදරේ කරන කෙනාට සුදු මහත්තයො කියලා කතා කරනකොට නම්, දැනෙන ආදරේ ලෝකයක් තරම්.

ලස්සනයි ඕෂද මහත්තයෝ......... ( සුදු kiss ) lol!   lol!

avatar
Jith
+ 250 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 413
GetReal Gold : 4527
Member Since : 2013-10-18

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ....

Post  Oshada on 2014-08-30, 10:16 pm

ආදරේ වැඩියෙන්ම දැනෙන වචනයක්... " සුදු මහත්තයෝ "

නේද ජීත් මහත්තයෝ..??
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ....

Post  Jith on 2014-08-31, 12:12 pm

අනිවාර්යයෙන්ම..................... kiss
avatar
Jith
+ 250 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 413
GetReal Gold : 4527
Member Since : 2013-10-18

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ....

Post  thavisha on 2014-08-31, 3:23 pm

pride pride pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: සුදු මහත්තයෝ....

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum