ආදරේ

View previous topic View next topic Go down

ආදරේ

Post  Oshada on 2014-08-25, 6:58 pm

ආදරේ
කිසිවෙකුත් නොදත්
ඇතත් නැති
නැතත් ඇති
සරදමකි මුළු ජීවිතේ
විටෙක හිනැහෙන
විටෙක අඬවන
කඳුළු හිනැහෙන
මිහිරි හැඟුමකි ජීවිතේ
ඔහුත් මුමුණන
මමත් හඳුනන
නමුත් නොහැ‍ඟෙන
කඳුළු සයුරකි ආදරේ
හැමම ලියවෙන
පදත් ගැලපෙන
නමුත් නොලිවුන එකම කවියයි ලෝකයේ...
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6316
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ආදරේ

Post  සහන් on 2014-08-25, 7:15 pm

හ්ම්ම්ම්ම්ම්
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9220
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: ආදරේ

Post  thavisha on 2014-08-26, 3:36 pm

hmmmmm

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ආදරේ

Post  Jith on 2014-08-26, 3:54 pm

සහන් අයියයි තවීශ අයියයි කවියට තාල අල්ලනවා වගේ......... :roll:  මගෙනුත් එකක්....

හ්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්ම්...............................................  8)

ලස්සනයි ඕෂද............. kiss (ඔයත් ලස්සනයි කවියත් ලස්සනයි. ;) )
avatar
Jith
+ 250 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 413
GetReal Gold : 4525
Member Since : 2013-10-18

Back to top Go down

Re: ආදරේ

Post  ishan on 2014-08-30, 5:28 pm

lassanama lassanai
avatar
ishan
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 131
GetReal Gold : 3368
Member Since : 2014-03-10

Back to top Go down

Re: ආදරේ

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum