සොරොව් දොර ලග ...

View previous topic View next topic Go down

සොරොව් දොර ලග ...

Post  Malintha on 2014-08-23, 5:40 pm

 
අතුරු සිදුරු නැති
දුම්රිය මැදිරියේ...
ඇසින් ඇස මුමුනද්දී...
රහසින් රහස ...
තෙරපෙද්දී.....
එකට ගෑවෙන
හදවත් අතර දුර....
ඈතයි ....
රාගයේ සොරොව් දොර ..
ඉකිබිදිද්දී....
වෑ කන්දේ ඉඳ ..
නුඹ හිනැහෙන රුව ...
හිතේ ඇදෙනවා....
එනතුරු හෙට මම ..බලා ඉන්නවා....
නුඹෙ විහිලු කට ...
කනට ඇසෙනවා....
වෙනතක යනු මැන ...
මගේ කැකුල මට ...
රටක් වටිනවා....
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4926
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: සොරොව් දොර ලග ...

Post  Oshada on 2014-08-23, 7:41 pm

අපූරුයි මලින්ත අයියා
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6308
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: සොරොව් දොර ලග ...

Post  thavisha on 2014-08-24, 3:30 pm

pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7800
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: සොරොව් දොර ලග ...

Post  ishan on 2014-08-24, 8:19 pm

lassanaii malintha
avatar
ishan
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 131
GetReal Gold : 3360
Member Since : 2014-03-10

Back to top Go down

Re: සොරොව් දොර ලග ...

Post  සහන් on 2014-08-25, 7:20 pm

එල. pride
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2347
GetReal Gold : 9211
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: සොරොව් දොර ලග ...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum