සොඳුරු රූ අධිපතිට

View previous topic View next topic Go down

සොඳුරු රූ අධිපතිට

Post  Keneth on 2014-08-21, 1:22 pm

නුඹම මිස මා නොලත් පෙම් කුමරු සිහිනයේ
අමා රස විදාගෙන එළිය දුන් යාමයේ
නුදුටු ඇස රුව නුඹේ මතකයෙන් යා නොයේ
පුරා හස කලතන්න වරක් හමු වෙමු ප්‍රියේ

නුරා මුසු දෙනෙත් මන්මත් කලා කුමරුනේ
සරා හිත පුරා මට නුඹෙ රුවම දිස් වුනේ
අරා මේ ගත සිතම නුඹේ හද පුදසුනේ
පරාජිත මගෙ ලොවට අත් වැලක් වුව මැනේ

Kනෙත්


Last edited by Keneth on 2014-08-21, 6:50 pm; edited 1 time in total
avatar
Keneth
Regular Member

Mood : In love

City : Kabdy and Kurunegala
Country : Sri Lanka
Posts : 46
GetReal Gold : 2992
Member Since : 2014-08-18

Back to top Go down

Re: සොඳුරු රූ අධිපතිට

Post  සහන් on 2014-08-21, 4:05 pm

pride  ලස්සනයි
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9222
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: සොඳුරු රූ අධිපතිට

Post  thavisha on 2014-08-21, 5:22 pm

pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: සොඳුරු රූ අධිපතිට

Post  Malintha on 2014-08-21, 7:28 pm

like  pride
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4936
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: සොඳුරු රූ අධිපතිට

Post  Esala on 2014-08-21, 7:35 pm

pride  pride  pride  pride  pride  pride
avatar
Esala
+ 500 Posts

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 596
GetReal Gold : 5222
Member Since : 2013-03-28

Back to top Go down

Re: සොඳුරු රූ අධිපතිට

Post  ishan on 2014-08-23, 3:56 pm

waw
avatar
ishan
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 131
GetReal Gold : 3370
Member Since : 2014-03-10

Back to top Go down

Re: සොඳුරු රූ අධිපතිට

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum