යාවේද පෙමකින් අප සිත්...

View previous topic View next topic Go down

යාවේද පෙමකින් අප සිත්...

Post  Sanketh on 2014-08-19, 7:54 pm

සඳ කිදුරා මං ඔබ කිඳුරා නම්...
සඳ ගිරි පව්වට වැඳ ගොඩවෙන්නම්...
මම ලෙහෙන කුලේ සිට දුක පැතුවා..
ඔබ මේ ජීවන ගඟ මැද සිටියා..
බෝ දුක සේ මා සිත හිරිවැටුණා..
මා ආශාවන් සිහිනේ රැදුනා..
මා අදුරේ මධුර සොයා එමි..
සඳ කිදුරු කුලේදී තනි වෙමි...

යාවේද පෙමකින් අප සිත්...


බෝ ආශවන් අභිලාශේ..
මා ඔබගෙනි යළි ප්‍රේමය දුටුවේ..
මම ශාක්‍ය කුලේ කුමරෙකු පැතුවා..
ඔබ මේ ජීවන ගඟ මැද සිටියා..
රන් කෙන්ද කැඩී දුක අත බැඳුණා...
ගිනි කන්ද උඩදී කඳුලැලි වින්දා..

මා අදුරේ මධුර සොයා එමි..
සඳ කිදුරු කුලේදී තනි වෙමි...

යාවේද පෙමකින් අප සිත්...
avatar
Sanketh
Team Member
Team Member

Mood : Proud

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 437
GetReal Gold : 6800
Member Since : 2013-02-06

Back to top Go down

Re: යාවේද පෙමකින් අප සිත්...

Post  සහන් on 2014-08-19, 9:11 pm

pride pride ලස්සනයි මල්ලි
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9222
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: යාවේද පෙමකින් අප සිත්...

Post  Malintha on 2014-08-19, 9:50 pm

pride  like
avatar
Malintha
+ 250 Posts

Mood : Still alive

Country : Sri Lanka
Posts : 256
GetReal Gold : 4936
Member Since : 2013-08-02

Back to top Go down

Re: යාවේද පෙමකින් අප සිත්...

Post  thavisha on 2014-08-20, 4:26 pm

pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: යාවේද පෙමකින් අප සිත්...

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum