ලෙංගතු හිත

View previous topic View next topic Go down

ලෙංගතු හිත

Post  Oshada on 2014-08-15, 12:12 pm

වලාකුඵ අතරින්
හිරු එළිය මිහිමත දැවටෙද්දි
අලංකාරව දිළෙන
අහස්කුස සේම.....

උදෑසන පතිතවන
හිරු කිරණ සමග
තුරුඵවන මිහිමඩල සේම......

මගේ සිතුවීලි සමග
කවිකාර කම් කරන
නුඹේ නෙතුයුග සේම......

ලෙන්ගතුයි මම නුඹට
නුඹ නමින් අකුරු කළ
කවිපද සේම.......

avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6308
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ලෙංගතු හිත

Post  thavisha on 2014-08-15, 4:10 pm

pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7800
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ලෙංගතු හිත

Post  සහන් on 2014-08-15, 5:35 pm

ලස්සනයි මල්ලි
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2347
GetReal Gold : 9211
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: ලෙංගතු හිත

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum