පිනි කැට වැටෙන තුන්යම සීතල හීනේ. . .

View previous topic View next topic Go down

පිනි කැට වැටෙන තුන්යම සීතල හීනේ. . .

Post  සහන් on 2014-08-13, 7:26 am

සරා සඳට සකිසඳ උපමා              ඇද්ද
පෙම්බර සිත් සඳට සඳ දිය       උතුරද්ද
පුරහඳ කෙමෙන් වියැකී අවපස     වේද
මගෙ සඳ නුඹත් නොකියම අවරට යාද

පිනිකැට වැටෙන සීතල තුන්යම        හීනේ
තරුකැට අතර නුඹෙ නෙතුකැට හෙව්වානේ
සහසක් තරු අතර නුඹ සැගවීද          අනේ
කෙසේ සොයන්නද නුඹකුස සතර කොනේ

කුමුදු පිපෙන ලස්සන රෑ හඳ            පානේ
හිස පිරිමදින යුරු හීනෙන්       දැනුනානේ
ඉස්සර වගේ නුඹෙ සුවදත්       නැතුවානේ
පිං කල මගෙ හිතට නැතුවද පෙම්    හීනේ

සයුරට තරම් කඳුලැල් සැලුනොත්         ඇද්ද
මහමෙර සැලෙන තුරු සුසුමන්    හෙලන්නද
මගෙ පෙම කෙසේ නුඹහට       පෙන්නාලම්ද
එක ඉසිඹුවක් දැකුමට නුඹ                 එනවාද
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2346
GetReal Gold : 9208
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: පිනි කැට වැටෙන තුන්යම සීතල හීනේ. . .

Post  thavisha on 2014-08-13, 3:50 pm

pride  pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: පිනි කැට වැටෙන තුන්යම සීතල හීනේ. . .

Post  Oshada on 2014-08-13, 7:43 pm

හීතල වෙලා යන පද පේලි ටිකක් සහන් අයියේ..
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: පිනි කැට වැටෙන තුන්යම සීතල හීනේ. . .

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum