පෙම් හසුන

View previous topic View next topic Go down

පෙම් හසුන

Post  Oshada on 2014-08-07, 10:28 pm

නස තුල ඉපදී
සැස තුළ දඟ කැවෙන

පවත්ව මනු ලොවේ
ඹ ලොවක සැප ගෙනෙන
යරයක් වාගේම අගමුලක් නොම පෙනෙන

යු කොතරම් වේද
න්නේද ආලයට
මණීය මුළු දිවිය
යි එපැහැදිලි වන්නට

සී සළු
න් රිදී නොමැත
මිස ආදරයට
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6316
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: පෙම් හසුන

Post  සහන් on 2014-08-07, 11:26 pm

rocksss 
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9220
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: පෙම් හසුන

Post  Jith on 2014-08-08, 2:31 pm

ඒ මේක නියමයිනේ. ඔයා නම් ඇත්තටම මාර නිර්මාණකාරයෙක්. Rohgam අයියගෙ හැකියාව අගය කරලා විතරක් මදි. ඒ නිසා මේක මගෙන්.   kiss   kiss  kiss   kiss   kiss   kiss 
avatar
Jith
+ 250 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 413
GetReal Gold : 4525
Member Since : 2013-10-18

Back to top Go down

Re: පෙම් හසුන

Post  thavisha on 2014-08-08, 3:01 pm

awesome man

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: පෙම් හසුන

Post  Oshada on 2014-08-08, 4:00 pm

Thank you all three guys  :) 
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6316
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: පෙම් හසුන

Post  ishan on 2014-08-13, 1:06 am

lassaaaanaaaaiiiii
avatar
ishan
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 131
GetReal Gold : 3368
Member Since : 2014-03-10

Back to top Go down

Re: පෙම් හසුන

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum