හැකිද මට...??

View previous topic View next topic Go down

හැකිද මට...??

Post  Oshada on 2014-08-06, 11:45 pm

සංසාරය ඉපදෙන තුරාවට
නොවෙනස්ව සිත් එක ලෙසින්
ගෙනියන්න අනන්තය කරා
හැකිද මට නුඹ සමග...

වෙලා දෑතම නුඹේ ගෙලේ
සලා සිනහ නුඹ වෙතට
උණුසුම ලබන්නට නුඹ ගාව
හැකිද මට නුඹ සමග..

සසර සැරි සරා පැතුමන්
එක්කර දෝතින් අරන්
විඳින්නට ආදරේ මිහිරි බව
හැකිද මට නුඹ සමග...

avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6368
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: හැකිද මට...??

Post  ishan on 2014-08-07, 1:24 am

puluwan wei ayye lassanaiii tawa hoda nirmana karanna hekiyawa noaduwama lebawaaaa i
avatar
ishan
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 131
GetReal Gold : 3420
Member Since : 2014-03-10

Back to top Go down

Re: හැකිද මට...??

Post  සහන් on 2014-08-07, 1:37 am

pride 
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9272
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: හැකිද මට...??

Post  thavisha on 2014-08-07, 5:31 pm

lol!  lol!

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7860
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: හැකිද මට...??

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum