ආදරයේ සැබෑ අරුත සොයා ගියෙමි

View previous topic View next topic Go down

ආදරයේ සැබෑ අරුත සොයා ගියෙමි

Post  Oshada on 2014-08-04, 7:20 pm

සඳ එළිය මෙන් අචින්ත්‍ය වූ
නිසල දිය මෙන් ශාන්ත වූ
නෙලුම් මලක් මෙන් පිවිතුරු වූ
සාගරය මෙන් ගැඹුරු වූ
නිල් අහස මෙන් සුවිසාල වූ
මැයි
බෝසත් පෙමක්
ගැන
ලියූ
කලියුගයේ
කවියෙකු සොයා ගියෙමි..

ආදරයේ
සැබෑ අරුත
කිමැයි විමසන්නට...

හුටා..!!

ඌත් DivorceLast edited by rohgam on 2014-08-04, 8:04 pm; edited 2 times in total
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6308
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ආදරයේ සැබෑ අරුත සොයා ගියෙමි

Post  Guest on 2014-08-04, 7:44 pm

Patta :D
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: ආදරයේ සැබෑ අරුත සොයා ගියෙමි

Post  thavisha on 2014-08-04, 9:34 pm

patta pata pata

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7800
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ආදරයේ සැබෑ අරුත සොයා ගියෙමි

Post  ishan on 2014-08-04, 9:58 pm

ela ela
avatar
ishan
+ 100 Posts

Country : Sri Lanka
Posts : 131
GetReal Gold : 3360
Member Since : 2014-03-10

Back to top Go down

Re: ආදරයේ සැබෑ අරුත සොයා ගියෙමි

Post  සහන් on 2014-08-05, 6:57 am

පට්ට  :D 
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2347
GetReal Gold : 9211
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: ආදරයේ සැබෑ අරුත සොයා ගියෙමි

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum