ඩාන්ස්

View previous topic View next topic Go down

ඩාන්ස්

Post  Oshada on 2014-08-01, 7:16 pm

කෙලින් පොළොවෙ
ඇද වෙවී
මගේ ඇස්
ඉස්සරහ
නටන්
උඹේ ඔය
නැ‍ටුම
කවදා හරි
ඉවර වෙන්නෙ

මගේ කරේ එල්ලුන
දවසක තමයි

කමක් නෑ

එදාට අපි
නටමු

"බැලේ ඩාන්ස්"

avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6378
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: ඩාන්ස්

Post  Guest on 2014-08-01, 7:19 pm

haha maru  like
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: ඩාන්ස්

Post  thavisha on 2014-08-01, 8:10 pm

patta macho

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7870
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: ඩාන්ස්

Post  සහන් on 2014-08-01, 8:56 pm

lol! අපූරුයි කොල්ලෝ
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9282
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: ඩාන්ස්

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum