මිහිරි මතක

View previous topic View next topic Go down

මිහිරි මතක

Post  Oshada on 2014-07-31, 7:12 pm

ලා සඳ එළිය මැද
නුඹ දුටුව මගේ වත

උණුසුමෙන් සෙනෙහසෙන්
සිප ගත් ඒ මොහොත

සඳා තැන්පත්ව ඇත
මතකයේ පිටු අතර

සුසිනිදු වූ දෙතොල් මත
පහස ලැබූ නුඹේ දෙතොළ

උණුසුමෙන් විඳි සුවය
මල් සුවඳ හා මුසුව

සඳා තැන්පත්ව ඇත
මතකයේ පිටු අතර
සිහිල් සුළගෙන් මත්ව

අතර මං වූ මොහොත
නුඹ මගේ මම නුඹේ
අපි අපේ වූ එදින
දැනේ තවමත් සුවඳ
සඳා තැන්පත්ව ඇත

මතකයේ පිටු අතර
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6306
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: මිහිරි මතක

Post  සහන් on 2014-07-31, 8:20 pm

ලස්සන තවත් කවක්. . .
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2346
GetReal Gold : 9208
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: මිහිරි මතක

Post  thavisha on 2014-08-01, 8:26 pm

ela ela

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: මිහිරි මතක

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum