ආදරණීය අවුරුද්දක් Get Real වෙතින්.......

View previous topic View next topic Go down

ආදරණීය අවුරුද්දක් Get Real වෙතින්.......

Post  Sanketh on 2013-04-13, 10:08 pm

සැමට සාමය, සමගිය,සතුට සෙනෙහස සපිරුනු නිරෝගීමත්,වාසනාවන්ත.....

සුභ සුභම සිංහල හින්දු අළුත් අවුරුද්දක් වේවා!!
Get Realවෙතින්.........

[You must be registered and logged in to see this image.]
avatar
Sanketh
Team Member
Team Member

Mood : Proud

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 437
GetReal Gold : 6798
Member Since : 2013-02-06

Back to top Go down

Re: ආදරණීය අවුරුද්දක් Get Real වෙතින්.......

Post  A. Kasun on 2013-04-15, 11:16 am

මල්ලිටත් එසේම වේවා !
avatar
A. Kasun
Regular Member

Mood : Proud

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 28
GetReal Gold : 3984
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: ආදරණීය අවුරුද්දක් Get Real වෙතින්.......

Post  shaaliratt on 2013-04-16, 10:37 am

එසේම වෙවා!!!
avatar
shaaliratt
Regular Member

City : Kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 21
GetReal Gold : 3818
Member Since : 2013-04-02

Back to top Go down

Re: ආදරණීය අවුරුද්දක් Get Real වෙතින්.......

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum