අසම්මතයට

View previous topic View next topic Go down

අසම්මතයට

Post  Oshada on 2014-07-18, 11:44 am

වැරදි නෑ මගේ හිත
සත්තමයි.....
සැඩ සුළඟක්ව හමන්නට
සිතුවේ නෑ මා ඔබේ දිවියට
මද පවනක්ව
සිසිලස දෙන්නට සිතුවා පමණයි
ඒත් මොනවා කරන්නද මම
හදිසියේම
අහස් කුසින්
වැසි වැ‍ටුනට
මට නොකියම
ඉතින්...
මට කියන්න
අපි තෙමුණට
වැරදි
මම විතරද....
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6366
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

Re: අසම්මතයට

Post  thavisha on 2014-07-18, 2:53 pm

pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7858
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: අසම්මතයට

Post  Isura on 2014-07-19, 7:10 pm

A superb one  rocksss   hug 
avatar
Isura
+ 100 Posts

Mood : Fine

City : Kurunegala
Country : Sri Lanka
Posts : 236
GetReal Gold : 4287
Member Since : 2014-02-16

Back to top Go down

Re: අසම්මතයට

Post  සහන් on 2014-07-20, 6:33 pm

පට්ට.
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9270
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: අසම්මතයට

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum