කඳුල

View previous topic View next topic Go down

කඳුල

Post  Oshada on 2014-07-15, 9:21 pm

සිතක් ළඟ තනි ‍රැක්ක මා අද
සිතෙන් ඉවතට විසිවෙලා
හීන පුරවා පැතූ පැතුමන්
කඳුළු බිඳු සේ බොඳ වෙලා
සිතක් බිඳලා හදක් රිදවා
හදවතින් ඔහු පිටමන් වෙලා....

සදා කල් මා පැතූ සැනසුම මගෙන් අද වෙන් වී ගොසින්
සිතට සැනසුම ලැබෙන දිනයක් අනන්තය සේ දුර ගොසින්
හද පාරවන මේ කඳුළු බිඳු අද තනි රකී මා ළඟ ඉඳන්
සදා කල් මා ළඟ ඉඳන් තනි රකිනවද කඳුල
ඔබවත් ඉතින්.......
avatar
Oshada
+ 250 Posts

Mood : Lonely

City : Oxford
Country : United Kingdom
Posts : 351
GetReal Gold : 6318
Member Since : 2013-08-11

Back to top Go down

කඳුල

Post  gkumarachandana on 2014-07-16, 3:00 am

"සදා කල් මා ළඟ ඉඳන් තනි රකිනවද ,,
~ආදරයට ආදරෙන්~
-චන්දන කුමාර-
avatar
gkumarachandana
Regular Member

Mood : Relaxed

City : Kandy
Country : Sri Lanka
Posts : 33
GetReal Gold : 3959
Member Since : 2013-02-07

https://twitter.com/Chandan Kumara ~ චන්දන කුමාර ~

Back to top Go down

Re: කඳුල

Post  thavisha on 2014-07-16, 2:08 pm

pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7810
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: කඳුල

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum