දුප්පත්ද මගේ ආදරේ....

View previous topic View next topic Go down

දුප්පත්ද මගේ ආදරේ....

Post  Sanketh on 2014-07-10, 10:32 am

තනිකමේ තනිවෙලා..
මා සිතින් පෙම් කළා..
වෙනකෙකුගේ නම් වෙන්න එපා..
ඔබ මට යළි මැව් කෙනා...
කිව් විටදි හැර යයිද මා...
නැතිවෙයිද මිතුදම් අපේ...

දුප්පත්ද මගේ ආදරේ...!
avatar
Sanketh
Team Member
Team Member

Mood : Proud

City : Colombo
Country : Sri Lanka
Posts : 437
GetReal Gold : 6798
Member Since : 2013-02-06

Back to top Go down

Re: දුප්පත්ද මගේ ආදරේ....

Post  සහන් on 2014-07-10, 12:38 pm

ආදරේ?????

මහමෙරක් තරමට පිදුවත්
දුහිවිල්ලක් තරමට නොලැබුනත්

විදවමින් විදින
අරාජක සිතුවිල්ල
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2348
GetReal Gold : 9220
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: දුප්පත්ද මගේ ආදරේ....

Post  thavisha on 2014-07-10, 4:03 pm

pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7808
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: දුප්පත්ද මගේ ආදරේ....

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum