නුඹටම පිපෙන මල වෙනුවෙන් ඉදින්.

View previous topic View next topic Go down

නුඹටම පිපෙන මල වෙනුවෙන් ඉදින්.

Post  සහන් on 2014-07-09, 9:18 am

කොයි තරම් කාලයක්
නෙත් යොමා උන්නත්,

කොයි තරම් කාලයක්
සත් පැතුම් පැතුවත්,

කොයිතරම් කාලයක්
ඉකි ගසා හැඩුවත්,

කොයියම්ම මලක් පිපේවිද
මියෑදුන් නටු අගිස්සේ,

හඬා නොහඬා ඉදින් 
සොයුරේ. . 

නුඹටත් පිපේවි මලක්
නැබුල් සිගිති මල් කිනිත්තේ. . .
avatar
සහන්
2000 + Posts

Mood : In love

City : ගාල්ල
Country : Sri Lanka
Posts : 2346
GetReal Gold : 9208
Member Since : 2013-01-29

Back to top Go down

Re: නුඹටම පිපෙන මල වෙනුවෙන් ඉදින්.

Post  thavisha on 2014-07-09, 6:44 pm

pride  pride  pride  pride

thavisha
+ 1000 Posts

Mood : Awesome

City : Colombo
Country : Maldives
Posts : 1753
GetReal Gold : 7798
Member Since : 2013-07-29

Back to top Go down

Re: නුඹටම පිපෙන මල වෙනුවෙන් ඉදින්.

Post  Guest on 2014-07-09, 7:48 pm

rocksss   rocksss  සහන් ගෙන් අයේ කවියක් ... ඊට පස්සේ කතාවක්  banana  banana 
avatar
Guest
Guest


Back to top Go down

Re: නුඹටම පිපෙන මල වෙනුවෙන් ඉදින්.

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum